2016-03-23

Wniosek o dostęp do informacji publicznej

Wniosek należy wysłać mailem, pocztą, za pomocą elektronicznego formularza, faksem lub przynieść osobiście. To, o czym warto pamiętać to wyłuszczenie o jaką informację wnioskujesz, jak chciałabyś/chciałbyś ją otrzymać np. na e-mail czy na adres fizyczny czy też odbierzesz osobiście oraz w jakiej formie powinna być dostarczona – skanu, papierowej kopii czy do wglądu.

 

_____________________________________________________________________________________
Art. 13 ust, 1 i 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej
1. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust. 2 i art. 15 ust. 2.
2. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym w ust. 1, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Załączniki

  wniosek_o_ud_inf_pub.doc 25 KB (doc) szczegóły pobierz
  wniosek_o_ud_inf_pub.pdf 70,76 KB (pdf) szczegóły pobierz