2016-03-18

O nas

Teren działania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Siedlcach obejmuje swoim zasięgiem obszary terytorialne dwóch powiatów: miasta Siedlce, funkcjonującego na prawach powiatu i powiatu siedleckiego, z siedzibą w Siedlcach. Powiat siedlecki, okalający miasto Siedlce, położony jest we wschodniej części województwa mazowieckiego. Swoim zasięgiem obejmuje trzynaście gmin, w tym 1 gminę miejsko-wiejską i 346 miejscowości. Graniczy z powiatami: łosickim, garwolińskim, mińskim, węgrowskim i sokołowskim – z województwa mazowieckiego. Ponadto powiat siedlecki graniczy z powiatami z województwa lubelskiego - łukowskim i bialskim, a także z powiatem siemiatyckim z województwa podlaskiego. Siedlce leżą w połowie drogi (ok. 90 km) z Warszawy do przejścia granicznego w Terespolu i wolnej strefy ekonomicznej w Brześciu.

Położenie geograficzne powiatu siedleckiego wyznaczają skrajne punkty położone:

- w miejscowości Mogielnica (gm. Korczew) o szerokości geograficznej północnej 52°24'40",

- w miejscowości Kochany (gm. Wodynie) o szerokości geograficznej północnej 51°58'22",

- w miejscowości Borki (gm. Wodynie) o długości geograficznej wschodniej 21°52'10",

- w miejscowości Ruda (gm. Korczew) o długości geograficznej wschodniej 22°44'30".

Obszar działania Komendy Miejskiej charakteryzuje się małym zróżnicowaniem terenu, jest terenem nizinnym. Zróżnicowanie wysokościowe powiatu siedleckiego charakteryzują najwyżej położone punkty w miejscowości Świniary (gm. Mokobody) 200,4 m nad poziomem morza i w Seroczynie (gm. Wodynie) 199,1 m nad poziomem morza. Najniżej położony punkt w powiecie znajduje się w miejscowości Mogielnica w gminie Korczew na rzece Bug - 110,8 m nad poziomem morza.

Głównym skupiskiem ludzkim jest miasto Siedlce (średnie zaludnienie 2416 osoby na km2), gdzie przebywa prawie połowa mieszkańców powiatów. Średnia gęstość zaludnienia poza terenem Siedlec wynosi 50 osoby na km2 i jest bardzo zróżnicowana terytorialnie. Największa koncentracja ludności wykazuje się gmina Siedlce, gdzie na 1 km2 przypada 109 mieszkańców. Ludność gminy Siedlce liczy 15 488 mieszkańców i stanowi 19,7% ludności powiatu siedleckiego. Bardzo wysoki wskaźnik koncentracji ludności gminy Siedlce spowodowany jest lokalizacja terenów gminy w sąsiedztwie Miasta Siedlce. Szereg firm, zakładów przemysłowych, usługowych, placówek kulturalno-oświatowych, szkół istniejących w mieście Siedlce daje zatrudnienie mieszkańcom pobliskich gmin.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się