2016-04-05

Majątek

  1. Majątek KM PSP Siedlce stanowi własność Skarbu Państwa i może być przekazywany lub zbywany na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
  2. Komenda Miejska prowadzi gospodarkę finansowo - materiałową według zasad określonych w odrębnych przepisach.
  3. Komendant Miejski realizuje plan finansowy według zasad okreslonych w odrębnych przepisach.