2016-03-18

Kontakt

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach

ul. Czerwonego Krzyża 45

08-110 Siedlce

 

 

KOMENDANT MIEJSKI

st. bryg. mgr inż.   Andrzej  CELIŃSKI

telefon

e-mail

25 644 24 13

komendant_kmpsp@siedlce-straz.pl

ZASTĘPCA KOMENDANTA

bryg. mgr inż.   Waldemar  ROSTEK

telefon 

e-mail

25 644 24 13

z_komendanta@siedlce-straz.pl

SEKRETARIAT

st. str. Daria Fabisiak

telefon

fax

e-mail

25 644 24 13

25 644 24 13, wew. 43

sekretariat@siedlce-straz.pl

Miejskie Stanowisko Kierowania

 

telefon 

fax

e-mail

25 644 21 75

25 644 32 88
 

siedlce@mazowsze.straz.pl

 

 

LOKALIZACJA

- ul. Czerwonego Krzyża 45 (KM PSP, JRG 1)
- ul. Składowa 7 (JRG 2)