2016-07-13

Informacje dot. zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej

Stosownie do postanowień art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.) oraz na podstawie § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości przez właściwe organy Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2145), Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach podaje do publicznej wiadomości informację o zakładach zwiększonego ryzyka wystąpienia awarii przemysłowej zlokalizowanych na terenie miasta Siedlce i powiatu siedleckiego.

Załączniki

  Zgłoszenia zakład...mysłowej.pdf 271,94 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zapiniowane program...mysłowej.pdf 182,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrole planowe w terenie.pdf 180,77 KB (pdf) szczegóły pobierz
  instrukcja ZZR GAZDA Siedlce.pdf 234,16 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Instrukcja ZZR Trzciniec.pdf 234,54 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Instrukcja ZZR Żebrak.pdf 234,57 KB (pdf) szczegóły pobierz